BFK Psykologi & Psykisk helse

Title BFK Psykologi & Psykisk helse
Registration Free
Course administrator (78): Lene Menes Alm, Beheshte Amel, Espen Andersen, Jan Tore Baklid, Aimee Charlotte Bang, Ann Bejvall, Pia Elin Berge, Prods Kristian Brattgjerd, Manuela Brovelli, Marita Hellum Dahl, Solbjørg Helene Dahl, Turid Hoven Dahlman, Rahma M Dhuh, Hanne Katrine Hansen Egeberg, Anne Mari Eidal, Admin Elisabeth Wiiger, Hanna Irene Fagerlid-Olsen, Ylva Fjeldavli, Cathrine Erichsen Forberg, Per Arne Fossli, Bjørn Olav Gabrielsen, Arve Gravningen, Anne Gundersen, Henriette Haug, Maren Haugfos, Astrid Haukaas, Håkon Heidum-Ziegler, Åste Herheim, Reidunn Lien Horgen, Vera Jacobsen, Audun Janøy, Anne Marie Jarnes, Robert Johansen, Øystein Marcel Kalma, Trude Sedahl Knutsen, Hanne Kristiansen, Rachel Iren Kvam, Lasse Langeland, Anne Randi Lie, Hege Turvoll Lien, Ingrid Finsrud Lien, Tone Malmo Lien, Marit Lindaas, Christine Hesselberg Løvestad, Tegstie Tsgai Melake, Kristine Mo, Kurt Myrvik, Ann-Karin Nikolaisen, Jan Antonin Novak, Kristine Gamst Olsen, Helge Opstad, Jan Orsteen, Tonje Person, Inger Margrete Pettersen, Tove Holck Pettersen, Ekornrud Roy Lorang, Anders Michael Rudmoen, Sandra Røren, Morten Sand, Daniel Sandberg, Ana Laura Sieder, Eva Marianne Skar, Maren Kristine Skarra, Ann-Kristin Skoug, Inger Johanne Skaar, Brit Smedsrud, Christian Somerset, Grete Strøm Stenersen, Torgeir Dagfinn Reh Stensrud, Marius Weum Stick, Robert Strøm, Vegard SysadminAndersen, Petter Tangen, Karin Dalane Toivonen, Per Trondsen, Elisabeth Truelsen, Hanne Tønnesen, Edmund Statius Vats. 
Learning location Buskerud Fylkeskommune
Credits
Course code
Content Informasjon om psykisk helse
Selvhjelpslitteratur
Video klipp
Artikler
Objective IDEELT MÅL:

At ”alle” elever skal få økt kunnskap om og kompetanse på hvordan ivareta seg selv og andre på en slik måte at man kan forebygge psykiske lidelser, øke kvalitet på psykisk helse, samt øke læringsutbytte på skolen.

Det ansees som viktig at lærere/ansatte ved skolene også må få samme kunnskap og forståelse, som igjen kan hjelpe elevene.

Det er ønskelig at kunnskap om og fokus på psykisk helse forankres/implementeres som en del av skolekulturen og som en del av pedagogisk tilnærming.
Organisation Siden er utviklet av psykolog/helsesøster ved Skolehelsetjenesten for ungdom
Evaluation
Free spots Not stated