BFK Psykologi & Psykisk helse

Title BFK Psykologi & Psykisk helse
Registration Free
Course administrator (87): Lene Menes Alm, Beheshte Amel, Espen Andersen, Jan Tore Baklid, Aimee Charlotte Bang, Ann Bejvall, Pia Elin Berge, Prods Kristian Brattgjerd, Manuela Brovelli, Kristine Bråthen, Marita Hellum Dahl, Helene Hoven Dahlman, Turid Hoven Dahlman, Rahma M Dhuh, Hanne Katrine Hansen Egeberg, Anne Mari Eidal, Admin Elisabeth Wiiger, Hanna Irene Fagerlid-Olsen, Ylva Fjeldavli, Christine Marie Fjeldheim-Fredriksen, Cathrine Erichsen Forberg, Per Arne Fossli, Bjørn Olav Gabrielsen, Arve Gravningen, Anne Gundersen, Henriette Haug, Maren Haugfos, Astrid Haukaas, Håkon Heidum-Ziegler, Åste Herheim, Reidunn Lien Horgen, Trine Jansen, Audun Janøy, Robert Johansen, Øystein Marcel Kalma, Tommy Knappskog, Trude Sedahl Knutsen, Maryam Konar, Hanne Kristiansen, Rachel Iren Kvam, Lasse Langeland, Gro Irene Lereggen, Anne Randi Lie, Hege Turvoll Lien, Ingrid Finsrud Lien, Tone Malmo Lien, John Alexander Lindberg Hansen, Marit Lindaas, Christine Hesselberg Løvestad, Tegstie Tsgai Melake, Kristine Mo, Kurt Myrvik, Ann-Karin Nikolaisen, Jan Antonin Novak, Geir Nyblin, Kristine Gamst Olsen, Helge Opstad, Jan Orsteen, Tonje Person, Inger Margrete Pettersen, Tove Holck Pettersen, Hege Elisabeth Brurberg Reiersgård, Ekornrud Roy Lorang, Anders Michael Rudmoen, Sandra Røren, Morten Sand, Daniel Sandberg, Ana Laura Sieder, Eva Marianne Skar, Maren Kristine Skarra, Ann-Kristin Skoug, Inger Johanne Skaar, Brit Smedsrud, Christian Somerset, Torgeir Dagfinn Reh Stensrud, Marius Weum Stick, Linn Cathrin Strøm, Robert Strøm, Vegard SysadminAndersen, Petter Tangen, Karin Dalane Toivonen, Frode Knive Torgersen, Per Trondsen, Elisabeth Truelsen, Hanne Tønnesen, Edmund Statius Vats, Stein-Roger Westbye. 
Learning location Buskerud Fylkeskommune
Credits
Course code
Content Informasjon om psykisk helse
Selvhjelpslitteratur
Video klipp
Artikler
Objective IDEELT MÅL:

At ”alle” elever skal få økt kunnskap om og kompetanse på hvordan ivareta seg selv og andre på en slik måte at man kan forebygge psykiske lidelser, øke kvalitet på psykisk helse, samt øke læringsutbytte på skolen.

Det ansees som viktig at lærere/ansatte ved skolene også må få samme kunnskap og forståelse, som igjen kan hjelpe elevene.

Det er ønskelig at kunnskap om og fokus på psykisk helse forankres/implementeres som en del av skolekulturen og som en del av pedagogisk tilnærming.
Organisation Siden er utviklet av psykolog/helsesøster ved Skolehelsetjenesten for ungdom
Evaluation
Free spots Not stated